Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraine Trang chủ
Diễn đàn chính Diễn đàn chính > Giúp đỡ
  Hướng dẫn Hướng dẫn  Tìm kiếm trong diễn đàn   Lịch   Đăng ký Đăng ký  Đăng nhập Đăng nhập

Giúp đỡ


Chọn một chủ đề
Đăng ký và đăng nhập diễn đàn
Tại sao tôi không thể đăng nhập?
Tôi có cần đăng ký ko?
Mất mật khẩu
Tôi đã đăng ký nhưng không thể đăng nhập ?

Tùy chọn cho người dùng và thiết lập diễn đàn
Làm thế nào để thay đổi những thiết lập trong diễn đàn của tôi?
Mục thiết lập thơi gian cho diễn đàn
Biểu thị cấp độ bằng gì?
Tôi không thể thay đổi cấp độ?
Trình duyệt Web nào có thể dùng để duyệt diễn đàn này?

Đăng bài(PostingIssues)
Làm thế nào để đăng bài lên diễn đàn?
Làm thế nào để xóa bài viết?
Làm cách nào để chỉnh sửa bài viết?
Làm cách nào để hiển thị chữ ký của tôi trong bài viết?
Làm cách để tạo một bảng bình chọn?
Tại sao tôi không thể xem được diễn đàn?
Bài viết của tôi không hiển thị được, Đã bị 'Ẩn, Hoặc 'Chưa được sự đồng ý của admin'
Bộ soạn thảo đầy đủ

Đang định dạng thông báo
BBcodes là gì?
Tôi có thể sử dụng HTML không?
Biểu tượng là gì(Smilies)
Tôi không thể đăng hình ảnh?
Đóng chủ đề là gì?

Nhóm thành viên
Diễn đàn cho admin là gì?
Diễn đàn dành cho người quản lý là gì?
Nhóm thành viên là sao?

Thông báo riêng
Thông báo riêng là gì?
Tôi không thể gửi thông báo riêng
Tôi không thể gửi thông báo đến vài người
Làm thế nào tôi có thể ngăn chặn những thông báo không thích hợp từ người khác

RSS Feeds
What is an RSS Feed?
How Do I Subscribe to the Forums RSS Feeds?

Hệ thống ngày tháng
Ngày tháng hệ thống là gì?
Làm thế nào để tạo ngày tháng có sự kiện?


Đăng ký và đăng nhập diễn đàn
Tại sao tôi không thể đăng nhập?
Để đăng nhập vào diễn đàn bạn cần phải có tên đăng nhập và mật khẩu.Nếu chưa có thì bạn phải đăng ký trước khi đăng nhập.Nếu đã đăng ký mà vẫn không đăng nhập được thì bạn hãy kiểm tra kĩ các trình duyệt web đã bật các cookies chưa ?, Bạn có thể phải cần thêm site này vào danh sách duyệt web tín nhiệm của bạn. Nếu bạn đã bị cấm(banned) ở diễn đàn này thì có lẽ việc đăng nhập của bạn đã bị chặn đứng,Chờ sự kiểm tra của admin.
Quay về đầu

Tôi có cần đăng ký ko?
Bạn cần đăng ký để có thể đăng bài trong diễn đàn,Nó có thể được gửi lên diễn đàn admin như bài viết của một người vô danh(chưa đăng ký).Tuy nhiên,nếu đăng ký thì sẽ có thể sử dụng thêm nhiều tính năng bổ sung trong bài viết. Chỉ mất vài phút để đăng ký,Vì vậy bạn nên đăng ký khi tham gia diễn đàn.
Quay về đầu

Mất mật khẩu
Nếu mất mật khẩu bạn đừng nên lo lắng.Mặc dù không thể lấy lại chúng nhưng bạn có thể thiết lập lại chúng. Để thiết lập lại mật khẩu bạn bạn hãy nhấp vào nút đăng nhập Ở dưới nút đăng nhập có liên kết (for gotten password) và điền địa chỉ email đã đăng ký trong diễn đàn để có thể nhận lại được mật khẩu..
Quay về đầu

Tôi đã đăng ký nhưng không thể đăng nhập ?
Có thể không đăng bài trong một thời gian,Hay không bao giờ đăng bài.Người quản trị sẽ kiểm tra định kỳ, những ai không đăng bài có thể bị xóa để giải phóng bộ nhớ trong dữ liệu.Giảm bớt kích thướt dữ liệu.
Quay về đầu

Tùy chọn cho người dùng và thiết lập diễn đàn
Làm thế nào để thay đổi những thiết lập trong diễn đàn của tôi?
Bạn có thể thay đổi thiết lập diễn đàn,Thông tin cá nhân,Thông tin đăng ký, .... Từ Từ khu vực điều khiển của thành viên, Trong lần đăng nhập vào diễn đàn. Bạn có thể điều khiển những khía cạnh hay truy xuất đến các thành viên đặc biệt từ menu trung tâm.
Quay về đầu

Mục thiết lập thơi gian cho diễn đàn
Thời gian được sử dụng trong diễn đàn được thiết lập bởi admin. Để thay đổi ngày giờ và định vị thì chỉ cần chỉnh sửa đơn giản trong 'Forum Preferences' Thông qua Bộ điều khiển của thành viên , Và thiết lập nhiều loại thời gian tùy vào vi trí của bạn. Diễn đàn không được thiết kế để điều chỉnh thời gian lưu trữ.
Quay về đầu

Biểu thị cấp độ bằng gì?
Cấp bậc trong diễn đàn dùng để đánh giá sự hoạt động của các thành viên trong diễn đàn,được tổ chức bằng cách phân thành từng nhóm .có những chức năng riêng.phục vụ tốt hơn cho các hoạt động của thành viên đó trong diễn đàn
Quay về đầu

Tôi không thể thay đổi cấp độ?
Thông thường thì bạn không thể. nhưng khi admin đã thiết lập cấp bậc điều hành trong diễn đàn thì bạn sẽ có thêm nhiều quyền hạn mới.như chỉnh sửa , di chuyển bài viết...... của người khác.
Quay về đầu

Trình duyệt Web nào có thể dùng để duyệt diễn đàn này?
Bạn có thể dùng với bất cứ trình duyệt web(hỗ trợ XHTML và Java) nào nhưng tốt nhất là nên dùng 'Internet Explorer 7+, Firefox, ¤-pe-ra 9+, Vµ Netscape 9+'
Quay về đầu

Đăng bài(PostingIssues)
Làm thế nào để đăng bài lên diễn đàn?
Để đăng bài nhấp chuột vào nút liên kết trên diễn đàn hay chủ đề.
Quay về đầu

Làm thế nào để xóa bài viết?
Trừ khi người điều hành hoặc admin diễn đàn. Bạn chỉ có thể xóa bài viết của mình. nhưng nếu bài viết của bạn đã có người trả lời thì bạn không thể xóa nó.Nếu admin cho phép bạn thì mới có thể xóa chủ đề đã có người trả lời.
Quay về đầu

Làm cách nào để chỉnh sửa bài viết?
Trừ khi bạn là người điều hành hoặc admin của diễn đàn còn không bạn chỉ có thể đăng bài của chính mình lên diễn đàn. Khi bài viết được đăng lên nó sẽ hiển thị tên người đăng, ngày giờ đăng bài
Quay về đầu

Làm cách nào để hiển thị chữ ký của tôi trong bài viết?
Nếu admin cho phép bạn có thể tạo thêm chữ ký ở phía dưới mỗi bài viết. Bằng cách vào mục điều khiển cá nhân--->chữ ký, chú ý chữ ký không đuợc vượt quá ký tự cho phép.
Quay về đầu

Làm cách để tạo một bảng bình chọn?
Nếu đủ điều kiện bạn có thể tạo một bình chọn mới cho chủ đề của minh.Và có thể có thêm những tùy chọn như :Chỉ cho mỗi người bình chọn một lần, hoặc chỉ được bình chọn không được phép trả lời
Quay về đầu

Tại sao tôi không thể xem được diễn đàn?
VÀi diễn đàn cài đặt thêm chức năng,chỉ cho phép vài người,nhóm. được phép truy xuất vào để xem, đọc,.... chủ đề trong diễn đàn.Bạn cần sự cho phép của admin hoặc người quản lý mới được phép truy xuất vào
Quay về đầu

Bài viết của tôi không hiển thị được, Đã bị 'Ẩn, Hoặc 'Chưa được sự đồng ý của admin'
Nghĩa là bài viết của bạn trước hết phải có sự kiểm duyệt của admin trước khi được hiển thị cho các thành viên khác xem
Quay về đầu

Bộ soạn thảo đầy đủ
Nếu bạn đang sử dụng các trình duyệt Web Internet Explorer 5+ (windows only), Firefox, Opera 9+, or Netscape 7+ , và admin đã bật chức năng soặn thảo đầy đủ. Bạn nên dùng chức năng này để đăng bài.Nếu có vấn đề gì với nó thì có thể bấm quay trở lại chức năng soạn thảo văn bản bình thường và vui lòng liên hệ với admin.
Quay về đầu

Đang định dạng thông báo
BBcodes là gì?
Forum BBcodes allow you to format the messages you post in the forums. BBcodes are very similar to HTML except tags are enclosed in square brackets, [ and ], rather than, < and >. You can also disable BBcodes when posting a message. Click here to view BBcodes that are available in the forums.
Quay về đầu

Tôi có thể sử dụng HTML không?
Mã HTML không được phép sử dụng trong diễn đàn, Vì lý do an ninh (mã HTML có thể làm hỏng diễn đàn) Thậm chí nó có thể phá hỏng luôn trình duyệt Web của bạn nếu một người nào đó cố xem bài viết đó.
Quay về đầu

Biểu tượng là gì(Smilies)
Biểu tượng vui cười biểu thị cảm xúc của bài viết. Nếu admin cho phép thì chúng sẽ được hiển thị kèm theo trong bài viết. Để thêm các biểu tượng vào bài viết, bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng mà bạn thích nó sẽ được thêm vào bài viết bằng một cái mã mặc định trong diễn đàn.
Quay về đầu

Tôi không thể đăng hình ảnh?
Bạn có thể thêm các hình ảnh vào bài viết của bạn. Nếu admin đã bật chức năng cho phép tải tệp từ máy lên host diễn đàn. Thì bạn có thể (attack file) đính kèm tệp trong khi đăng bài. Nếu hình ảnh chưa đã có sẳn ở một nơi khác trên mạng thì bạn có thể đăng trực tiếp liên kết của nó lên diễn đàn
Quay về đầu

Đóng chủ đề là gì?
Khi chủ đề đã được đóng thì bạn không thể đăng, trả lời hay bỏ phiếu .... chỉ được phép các bài viết đã được đăng trong chủ đề đó
Quay về đầu

Nhóm thành viên
Diễn đàn cho admin là gì?
Admin là người có thẩm quyền cao nhất trong diễn đàn. Họ có thể đóng /mở các đặc tính trong diễn đàn, khóa, xóa , sửa thông tin của các thành viên trong diễn đàn và nhiều quyền lợi khac nữa ....
Quay về đầu

Diễn đàn dành cho người quản lý là gì?
Các Quản trị viên (moderator) là những cá nhân, nhóm thành viên được admin thiết lập thêm một số chức năng để điều hành diễn đàn giúp admin quản lý diễn đàn phát triển .............
Quay về đầu

Nhóm thành viên là sao?
Nhóm thành viên là tập hợp các thành viên trong diễn đàn. có cùng cấp độ......... có quyền đăng,xóa,sửa bài viết của chính mình..... và nhiều chức năng được admin cho phép khác
Quay về đầu

Thông báo riêng
Thông báo riêng là gì?
Nếu admin cho phép bạn có thể xây dựng một hệ thông thông báo. giúp bạn có thể gửi thông báo đến nhiều thành viên khác trong diễn đàn
Quay về đầu

Tôi không thể gửi thông báo riêng
Đây là một vài lý do như: bạn chưa đăng nhập, bạn chưa đăng ký ,hay diễn đàn khóa không cho phép bạn sử dụng hệ thông thông báo riêng.
Quay về đầu

Tôi không thể gửi thông báo đến vài người
Có lẽ vì bạn chưa đăng nhập, đăng ký hoặc hộp thư của bạn đã đầy nên không nhận được thư....... bạn có thẻ gửi một thông báo đến cho người gửi để lấy lại thông tin .
Quay về đầu

Làm thế nào tôi có thể ngăn chặn những thông báo không thích hợp từ người khác
Nếu bạn không muốn nhận một vài thông báo của ai đó, bạn có thể vào cài đặt tin nhắn thêm những người bạn không muốn vào danh sách hạn chế. điều này sẽ giúp bạn tránh được những tin nhắn không mong muốn giảm kích thướt vùng nhớ
Quay về đầu

RSS Feeds
What is an RSS Feed?
RSS, which stands for Really Simple Syndication, is a technology using XML that allows web sites to syndicate web site content. If the forum administer has enabled RSS Feeds you can subscribe to any of the RSS Feeds available in the forum so you are always up-to-date with the latest Posts or Calendar Events.
Quay về đầu

How Do I Subscribe to the Forums RSS Feeds?
There are many ways you can subscribe to one or all of the RSS Feed's available within the forum, by either; using a Web Browser that supports Live RSS Bookmarks (Firefox, IE7, Safari, Opera), using an online RSS News Reader, using Windows Vista Sidebar, installing an RSS News Reader on your computer, or using an email program that supports RSS like Mozilla Thunderbird.
Quay về đầu

Hệ thống ngày tháng
Ngày tháng hệ thống là gì?
Hệ thống lịch là các lịch làm việc nó giông như một cuốn sổ tay ghi chép công việc. có thể xem ngày ,tháng, năm, bạn có thể chọn ngày, tháng, năm để xem lich làm việc của ngày đó
Quay về đầu

Làm thế nào để tạo ngày tháng có sự kiện?
Nếu admin cho phép các thành viên hay các nhóm tạo ra lich làm việc cho riêng mình Bạn có thể chọn (EVent Date) khi tạo mộtchủ đè mới. Sự kiện(event) này được xem như một chủ đề hay diễn đàn. nó được hiển thị bên dưới
Quay về đầu

Di chuyển nhanhTrang này được hoàn thành trong 0.078 Giây.